Klantenservice

Retourneren

Bent u toch niet tevreden over het artikel? Als het een standaardmaat plaat betreft, dus geen speciaal voor u op maat gemaakte afmeting,  dan mag u het artikel zonder opgaaf van redenen binnen 14 dagen retourneren. U krijgt dan het gehele aankoopbedrag teruggestort op uw rekening.

De kosten voor het terugzenden naar rvsplaatwinkel.nl zijn voor eigen rekening.

Wat moet u doen als u een artikel wilt retourneren? Neem binnen 14 dagen na ontvangst van het artikel contact op via info@rvsplaatwinkel.nl, informeer ons dat u het artikel wilt retourneren. U krijgt via e-mail verdere instructies voor het retourneren van het artikel. U heeft vervolgens 14 dagen de tijd om het artikel te retourneren. Graag wel onbeschadigd, en (indien mogelijk) in originele staat en verpakking.

Rvsplaatwinkel.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door traanplaatwinkel.nl in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt.

Tenzij rvsplaatwinkel aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Rvsplaatwinkel.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Klachten

Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. Toch vragen wij u vriendelijk om uw klacht per e-mail aan info@rvsplaatwinkel.nl of per post (Isabellalaan 5, 5431 GW Cuijk) schriftelijk door te geven. Traanplaatwinkel.nl bekijkt de klacht en probeert deze naar tevredenheid op te lossen. Na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een bevestiging. Wij beantwoorden uw klacht binnen 14 dagen na ontvangst. Mochten wij meer tijd nodig hebben, dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Mocht u dit niet op prijs stellen, dan kunt u ook altijd contact opnemen met de afdeling bemiddeling van Stichting Webshop Keurmerk waar Rvsplaatwinkel.nl bij aangesloten is. Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan bestaat de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC).